Bestuur

Het bestuur van SV Hielpen wordt gevormd door:

Hoofdbestuur    
Voorzitter (en veld en materiaal) Sjoerd Bokma 06-23496436
Secretaris Jelmer Bokma 06-17028398 
Penningmeester Jan Monsma  
Wedstrijdsecretaris Roelof de Jong 06-15025077
     
Sponsoring Age Amsterdam  
Kantine Marjolein Remeus  
Algemeen bestuurslid Marijke Visser  
Algemeen bestuurslid Emiel Amsterdam

 

 

 Jeugdbestuur

   
                                     Carolien Postma - Amsterdam  
  Hanneke v/d Leeden  
  Remco Kuipers  
  Paulien Stallmann  
 Wedstrijdsecreatriaat jeugd Robert Stallmann 06-24118611